Bwè Dlo Mona

Bwè Dlo Mona

Pendant tout epòk  kolera,ministè sante piblik mande  tout moun pou bwè dlo trete, epi lave men nou avek dlo pou nou ka kwape maladi sa. Madanm mwen te pase tou pre izin MONA BON DLO & Aqua Pure kote li te mande ekspliksasyon sou kijan dlo a trete.apre tout sa yo te dil , li te santil en konfians poul achte dlo sa. ebien depi lè sa se dlo Mona nou bwè. Dlo Mona se bon Dlo  OU Mèt fèl konfians.

No Comments Yet.

leave a reply

Fear Itself Speech 修改 文章 英文 click through the following web site | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade opciones binarias demo click here now
visit their website Custom essay writing service